Stanisław Osowski - Publications

 

Books

1.      Cichocki A., Mikołajuk K., Osowski S., Trzaska Z., Zbiór zadań z teorii obwodów, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1978

2.      Cichocki A., Mikołajuk K., Osowski S., Rawa H., Trzaska Z., ćwiczenia laboratoryjne z obwodów elektrycznych, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1976

3.      Cichocki A., Osowski S., Rawa H., Podstawy elektrotechniki, cz. I Teoria obwodów, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1980

4.      Cichocki A., Mikołajuk K., Osowski S., Trzaska Z., Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej, PWN, 1985

5.      Osowski S., Laboratorium elektrotechniki teoretycznej - obwody elektryczne, (praca zbiorowa pod redakcją S. Osowskiego), Oficyna Wydawnicza PW, 1991

6.      Osowski S., Komputerowe metody analizy i optymalizacji obwodów elektrycznych, Oficyna Wydawnicza PW, 1993

7.      Osowski S., Sieci neuronowe, Oficyna Wydawnicza PW, 1994

8.      Osowski S., Toboła A., Analiza i projektowanie komputerowe obwodów z zastosowaniem języków Matlab i PCNAP, Oficyna Wydawnicza PW, 1995

9.      Osowski S., Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT, Warszawa, 1996

10.  Osowski S., Modelowanie układów dynamicznych z zastosowaniem języka Simulink, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1997

11.  Osowski S, Iwanejko L., Preibisch J., Chojnacki M., Teoria obwodów elektrycznych, Wojskowa Akademia Techniczna, 2000

12.  Osowski S., Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Oficyna Wydawnicza PW, 2000

13.  Osowski S., Siwek K., Śmiałek M., Teoria obwodów, multimedialny podręcznik komputerowy, PW, 2000

14.  Osowski S.,  Siwek K.,  Śmiałek M., Teoria obwodów, OW PW, 2006

15.  Osowski S.,  Cichocki A.,  Siwek K., Matlab w zastosowaniu do obliczeń obwodowych i przetwarzania sygnałów, Oficyna Wydawnicza PW, 2006

16.  Osowski S., Modelowanie układów i procesów dynamicznych z zastosowaniem języka Simulink, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2007

17.  Osowski S. Wybrane zagadnienia teorii obwodów, Oficyna Wydawnicza, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2011

18.  Osowski S . Metody i narzędzia eksploracji danych , Wydawnictwo BTC, Warszawa, 2013

19.   Osowski S., Cyfrowe przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem Matlaba, Oficyna Wydawnicza PW, 2016

Book chapters

  1. S. Osowski, Sztuczne sieci neuronowe w metrologii, rozdział w książce pt. "Współczesna metrologia" pod redakcją J. Barzykowskiego, 2003 , str. 217 - 334

2.      S. Osowski, L. Tran Hoai, T. Markiewicz, Supervised learning methods for ECG classification – neural networks and SVM approaches, chapter in book of F. Azuaje (ed.)  "Advanced Methods and Tools for ECG Data Analysis” Artech House, 2006, pp. 319-338

3.      S. Osowski, T. Markiewicz, Support vector machine for recognition of white blood cells in leukemia, (chapter in book of in G. Camps-Valls, J. L. Rojo-Alvarez, M. Martinez-Ramon, "Kernel methods in bioengineering, signal and image processing", Idea Group Publishing, London, 2007), pp. 93-123

4.      K. Siwek, S. Osowski, Neural network ensemble for 24-hour load pattern prediction in power system, (chapter in book of B.K. Panigrahi, "Computational intelligence in power engineering", SCI302, Springer, Berlin, 2010), pp. 152-169

  1. S. Osowski,, M. Kruk, R. Koktysz, J. Kurek, Image processing for localization and parameterization of the glandular ducts of colon in inflammatory bowel diseases, pp. 1-24, (chapter 1 in book of B. Igelnik, Computational Modeling and Simulation of Intellect: Current State and Future Perspectives,  2011, IGI Global)
  2. K. Brudzewski, S. Osowski,, Electronic Differential nose for recognition of similar smells, pp. 1-25, (chapter 6 in book of Xiaotun Qiu, Gas sensors: Developments, Efficacy and Safety, Nova Publishers, 2011)
  3. S. Osowski,, T. Markiewicz, M. Kruk, W. Kozłowski, Metody sztucznej inteligencji do wspomagania diagnostyki patologii tkanek, ss. 91-126 (rozdział w monografii „Metrologia w medycynie – wybrane zagadnienia” pod redakcją A. Michalskiego, wyd. WAT, 2011)

 

Papers in scientific journals

1973 - 1980

8.      Cichocki A., Osowski S., Zasilacz stabilizowany napięcia stałego z elementami magnetyczno-półprzewodnikowymi, Przegląd Elektrotechn., 1973, t. 49, z. 12

9.      Cichocki A., Osowski S., Algorytm wyznaczania dowolnej transmitancji układu drabinkowego przy pomocy kontynuanty, Archiwum Elektrotechniki, 1974, t. 23, z.4

10.  Cichocki A., Osowski S., Badanie połączenia kaskadowego niejednakowych czwórników, Archiwum Elektrotechniki, 1974, t.23, z.3

11.  Cichocki A., Osowski S., Badanie układow drabinkowych aktywnych, Archiwum Elektrotechniki, t. 24, 1975, z.3

12.  Cichocki A., Osowski S., Nowa metoda badania aktywnych układów drabinkowych niejednorodnych ze źrodłami sterowanymi, Rozprawy Elektrotechniczne, 1975, t. 21, z.4

13.  Cichocki A., Osowski S., Obliczanie stanów nieustalonych w linii długiej za pomocą maszyny analogowej, Zeszyty Naukowe Elektryka PW, 1976, No 39

14.  Cichocki A., Osowski S., Synthesis of an arbitrary voltage transfer function, Int. J. of Electronics, 1976, vol. 41, No 1

15.  Cichocki A., Osowski S., Zastosowanie kontynuanty blokowej do analizy łańcuchowego połączenia 2m-wrotników, Archiwum Elektrotechniki, 1977, t. 26, z. 2

16.  Cichocki A, Filipowicz S., Mikołajuk K., Osowski S., Trzaska Z., Urządzenie do automatycznego przewijania taśmy przy stałym naciągu oraz dużych prędkościach i przyśpieszeniach podawania, Przegląd Elektrot., 1977, No 8, ss. 361 - 362

17.  Cichocki A., Osowski S., Analysis of active ladder network by using Coates flow graphs and continuants, Int. J. for Numerical Methods in Engineering, 1977, vol. 11, pp. 900 - 904

18.  Cichocki A., Osowski S., Synthesis of rational transfer matrices with active RC networks, Int. J. of Electronics, 1977, vol. 42, no 3

19.  Cichocki A., Osowski S., Filipowicz S., Unified active structure for an arbitrary 2-port network realization, Electronics Letters, 1977, vol. 13, No 11

20.  Cichocki A., Osowski S., Matrix continuants, some properties and applications, AEU, 1977, vol. 31, h. 10

21.  Cichocki A., Osowski S., Analysis of cascade connection of non-alike 2-ports, IEEE Trans. on CAS, 1977, vol. 24, No 5

22.  Cichocki A., Osowski S., Filipowicz S., Analogue simulation of the nonlinear transfer characteristics, IEE Proc. Electronic Circuits and Systems, 1978, vol. 2, No 1

23.  Cichocki A., Osowski S., Synteza N-wrotnika o wielokanałowej strukturze RC ze wzmacniaczami napięciowymi, Rozprawy Elektrotechniki, 1978, t. 24, z. 2

24.  Cichocki A., Osowski S., Filipowicz S., Realizacja rotatora i reflektora przy użyciu wzmacniaczy operacyjnych, Pomiary Automatyka, Kontrola, 1978, z. 2

25.  Cichocki A., Osowski S., Some explicit formulas for the cascade of nonreciprocal 2-ports, Alta Frequenza, 1978, vol.47, No 7

26.  Cichocki A., Osowski S., Matrix Coates flow graphs, IEE Proc. Electronic Circuits and Systems, 1978, vol. 2, No 6

27.  Cichocki A., Osowski S., Analysis of active networks using flow graph technique, Electronics Letters, 1978, vol. 14, No 7

28.  Cichocki A., Osowski S., Synthesis of active multiport network transfer function, Electronics Letters, 1978, vol. 14, No. 20

29.  Cichocki A., Osowski S., Synthesis of hybrid matrix of the general active RC N-port, AEU, 1978, vol.32, h. 2

30.  Osowski S., Cichocki A., Issledowanije obobszczonnych kaskadnych schiem, Radiotechnika i Elektronika, 1978, t. 23, No 6

31.  Cichocki A., Osowski S., Filipowicz S., Zastosowanie transformacji liniowych w syntezie charakterystyk nieliniowych, Archiwum Elektrotechniki, 1978, t. 27, z. 4

32.  Cichocki A., Osowski S., Syntheis of N-port network by a matrix continuants, Int. J. Circuit Theory and Applications, 1979,vol. 77, pp. 77-86

33.  Osowski S., Zagadnienia minimalizacji liczby wzmacniaczy operacyjnych w syntezie układów wielowejściowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, 1979, z. 58 ( rozprawa habilitacyjna)

34.  Cichocki A., Osowski S., Przekształcenia ekwiwalentne układów drabinkowych, Rozprawy Elektrotechniczne, 1979, t. 25, z.1

35.  Osowski S., Rational admittance function realization using 2 op-amps, Electronics Letters, 1979, vol. 15, No 3

36.  Osowski S., Voltage transfer function realization using active R network, Electronics Letters, 1979, vol. 15, No 14

37.  Osowski S., Resistive hybrid matrix realization using op-amps, Electronics Letters, 1979, vol. 15, No. 14

38.  Osowski S., State space transfer function synthesis using multiple VCVS, AEU, 1980, vol. 24, No 5

39.  Osowski S., Conductance matrix approach to the synthesis of active resistive N-port networks, Int. J. Electronics, 1980, vol. 48, No 2

40.  Osowski S., Zastosowanie grafów przepływowych Masona w syntezie transmitancji napięciowej, Rozprawy Elektrotechniki, 1980, t. 26, z.4

41.  Cichocki A., Osowski S., Metoda rozszerzania i jej zastosowanie w analizie i syntezie N-wrotnikow, Archiwum Elektrotechniki, 1980, t. 29, z. 1

 

1981-1990

35.  Osowski S., Nonlinear x^2 controlled elements and their applications, IEEE Trans. CAS, 1982,vol. 29, no 8, pp.578 - 581

36.  Osowski S., Minimal realization of 2-port parameters, Int. Journal of Electronics, 1982, vol. 52, no 3, pp.217 -229

37.  Osowski S., Nonlinear resistive network synthesis, IEE Proc. ECS, 1983, vol. 130, No 1, pp.15 - 19

38.  Osowski S., Powielanie częstotliwości przy wykorzystaniu wielomianów Czebysheva, Rozprawy Elektrotechniki, 1983 , vol.29, ss. 1193 -1206

39.  Osowski S., Synthesis of voltage transfer matrix using universal building blocks, Int. Journal of Electronics,1984, vol. 57, No 5, pp. 681 - 691

40.  Osowski S., Macierzowa analiza wrażliwosci i tolerancji ukladów wielowejsciowych, Rozprawy Elektrotechniki, 1984, vol.30, z. 4 , ss. 1011 - 1023

41.  Osowski S., Novel realization of converter type gyrator, Electronics Letters, 1986, vol. 22, no 8, pp. 424-425

42.  Osowski S., Cichocki A., Explicit formulas for the tridiagonal systems and their applications, Bul. Acad. Pol. ser. Sci, 1986, vol. 35

43.  Osowski S., Design of nonlinear triangle-to-sine converter using optimization, AEU, 1987, no 3, pp.186 - 189

44.  Osowski S., Computer simulation of SC circuits using NAP, Electronics Letters, 1987, no 11, pp. 547 - 549

45.  Bolkowski S., Osowski S., Toboła A., Zastosowanie metod komputerowych w nauczaniu teorii obwodów, Pr. Nauk. Inst. Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1987

46.  Osowski S., Cichocki A., Filipowicz S., Some aspects of nonlinear function simulation, Rozprawy Elektr., 1988, vol. XXXIV , pp. 803-818

47.  Osowski S., Design of nonlinear circuits using optimization methods, Int. Journal of Electronics, 1989, No 1, pp. 93 - 108

48.  Osowski S., Dynamiczne obwody nieliniowe w aspekcie realizacji praktycznej, Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, 1990, vol. 36, z. 1, ss. 3 - 17

49.  Osowski S., Neural network for estimation of parameters of sinewave, Electronics Letters, 1990, vol. 26, No 11, pp. 689-691

 

1991-2000

50.  Osowski S., Electrical circuit optimization through neural network application, AEU, 1991, vol. 45, No 2, pp.105 - 110

51.  Osowski S., Modeling of sinusoidal function for nonlinear signal processing applications, Electronics Letters, 1991, vol. 27. pp. 642 - 643

52.  Osowski S., Nonlinear diode ladder network, Int. J. Electronics, 1991, vol. 70, No 3, pp. 591 - 598

53.  Osowski S., Cichocki A., Filipowicz S., Synteza i projektowanie układów nieliniowych, Archiwum Elektrot., 1991, t. XL, ss. 83-86

54.  Osowski S., Neural network for estimation of harmonic components in power system, IEE Proc.-C, Generation, Transmission and Distribution, 1992, vol. 139, No 2, pp. 129 - 135

55.  Osowski S., The optimization approach to the analysis of pwl convex circuits, IEE Proc. p. G, Electronic Circuits and Systems, 1992, vol. 139, pp. 295-300

56.  Osowski S., Neural network for nonlinear programming with linear equality constraints, Int. J. C.T. Appl. 1992, vol. 20, pp. 93-98

57.  Osowski S., Neural networks in interpolation problems, Neurocomputing, 1993, vol. 5 pp. 105 - 118

58.  Osowski S., New approach to the selection of initial values of weights in neural function approximation, Electronics Letters, 1993, vol. 29, pp. 313-515

59.  Osowski S., Signal flow graphs and neural networks, Biological Cybernetics, 1994, vol. 70, pp. 387 - 395

60.  Osowski S., Dębowski W., Synteza obwodów elektrycznych przy wykorzystaniu analizy symbolicznej i metod optymalizacji, Archiwum Elektr., 1994, z. 3, pp. 537 - 559

61.  Osowski S., SVD technique for estimation of harmonic components in a power system - statistical approach, IEE Proceedings, vol. 141, part C, 1994, pp. 473- 479

62.  Osowski S., Herault J., Signal flow graphs as an efficient tool for gradient and hessian determination, Complex Systems, 1995, pp. 29 - 45

63.  Osowski S., Herault J., Demartines P., Fault location in analogue circuits using Kohonen neural network, Bulletine Academie Polonaise, 1995, vol. 43, No 1, pp. 111-123

64.  Osowski S., Bojarczak P., Neural network approach to the deconvolution and separation problems, Bulletine Academie Polonaise, 1995, vol. 43, No 1 , pp. 125-133

65.  Osowski S., Neural network approach to the solution of linear complementarity problems, Int. Journal of Numerical Modelling, Electronic Networks, Devices and Fields, 1995, vol. 8, pp. 431 - 445

66.  Bolkowski S., Osowski S., Komputerowe Metody w Elektrotechnice -kierunek informatyczny na wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, Informatyka Stosowana, 1995, t. II, Nr 1/95, Lublin, ss. 73 - 85

67.  Osowski S., Stodolski M., Bojarczak P., Fast second order learning algorithm for feedforward multilayer neural networks, Neural Networks, 1996, vol. 9, pp. 1583 - 1597

68.  Osowski S., Multilayer Volterra filter and its applications, Neural Computing and Applications, 1996, vol. 4, pp. 228 - 236

69.  Osowski S, Cichocki A., Ladder network design through optimization, Bull. of Polish Academy of Sciences., 1997, vol. 45, pp. 403 - 415

70.  Do Dinh Nghia, Osowski S., Shape recognition using FFT preprocessing and neural network, Compel, 1998, vol. 17, No 5/6, pp. 658 - 666

71.  Osowski S., Eliminacja szumów interferencyjnych przy zastosowaniu sieci neuronowych, Przegląd Telekomunikacyjny, 1999, No 1, pp. 20-248

72.  Osowski S., A. Cichocki, Learning in dynamic neural networks using signal flow graphs, Int. Journal of Circuit Theory and Applications, 1999, vol. 27, pp. 209-228

73.  Brudzewski K., Osowski S., Gas analysis system composed of a solid state sensor array and hybrid neural network structure, Sensors and Actuators -55B, 1999, pp. 38-46

74.  Osowski S., Tran Hoai Linh, Selforganizing neural and neurofuzzy networks - a comparative study, Archives of Electrical Eng., 1999, vol. 48, pp. 199- 218

75.  Osowski S., Brudzewski K., Fuzzy self-organizing hybrid neural network for gas analysis system, IEEE Transactions on Measurements and Instrumentations, 2000, vol.49, pp. 424-428

 

2001 - 2010

76.  S. Osowski, Tran Hoai Linh, ECG beat recognition using fuzzy hybrid neural network, IEEE Trans. on Biomedical Engineering, vol. 48, pp. 1265-1271, 2001

77.  Osowski S., Classical and fuzzy neural networks for signal processing and measurements, Metrologia i systemy pomiarowe, 2001, vol. 8,  No. 1, pp. 3-23

78.  Osowski S., Sieci neuronowe rozmyte wykorzystujące zasady wnioskowania rozmytego, Software 2.0, 2001, pp. 18-22

79.  Osowski S., Do Dingh Nghia, Fourier and wavelet descriptors for shape recognition using neural networks - a comparative study, Pattern Recognition, 2002, vol. 35, pp. 1949-1957

80.  Jakubowski J. Kwiatos K., Chwaleba A. Osowski S., Higher order statistics and neural networks for tremor recognition, IEEE Trans. on Biomedical Engineering, 2002, vol. 49, No 2, pp. 152-159

81.  Osowski S., Sałat R., Fault location in transmission line using hybrid neural network, Compel, 2002, vol. 21, No 1,  pp. 18-30

82.  Osowski S., Siwek K., Regularization of neural networks for improved load forecasting in the power system, IEE Proc. Generation, Transmission and Distribution, 2002, vol. 149, No 3,  pp. 340 -344

83.  Tran Haoi L., Osowski S., Neuro-fuzzy TSK network for approximation of static and dynamic functions, Control and Cybernetics, 2002, vol.  pp. 

84.  Osowski S., Tran Hoai L., Rozpoznawanie i klasyfikacja rytmów serca przy uzyciu sieci neuronowych rozmytych, Software 2.0, 2002, No 2, ss. 20 - 24

85.  Osowski S., Sieci neuronowe SVM w zastosowaniu do klasyfikacji wzorców, Przegląd Elektrotechniczny, 2002, vol. 78, No 2, ss.29-36 

86.  Osowski S., Sieci neuronowe SVM w zastosowaniu do problemów regresji, Przegląd Elektrotechniczny, 2002, vol. 78, No 9, ss.225-229

87.  Osowski S., Tran Hoai L., Siwek K., Integracja klasyfikatorów neuronowych w zastosowaniu do rozpoznawania rytmów serca, Przegląd Elektrotechniczny, 2002, vol. 78, No 12, ss.347-350

88.  S. Osowski, L. Tran Hoai, On-line heart beat recognition using Hermite polynomials and neuro-fuzzy network, IEEE Trans. on Instrumentation and Measurements, 2003, vol. 52, pp.1224-1231

89.  R. Sałat, S. Osowski, K. Siwek, Principal Component Analysis for feature selection at the diagnosis of electrical circuits, Przegląd Elektrotechniczny, 2003, No 10, pp. 667-670

90.  S. Osowski, R. Sałat, Transformacja PCA w zastosowaniu do diagnostyki obwodów, Zeszyty Nauk. Pol. Szczecińskiej, 2003, ss. 189-194

91.  K. Brudzewski, S. Osowski, T. Markiewicz, Classification of milk by means of an electronic nose and SVM neural network, Sensors and Actuators – B,  vol.    98 (2-3), pp. 291-298 , 2004

92.  S. Osowski, L. Tran Hoai, K. Brudzewski, Neuro-fuzzy network for flavour recognition and classification, IEEE Trans. On Measurements and Instrumentation, 2004, vol. 53, pp. 638-644

93.  S. Osowski, L. Tran Hoai, K. Brudzewski, Neuro-fuzzy TSK network for calibration of semiconductor sensor array for gas measurements, IEEE Trans. On Measurements and Instrumentation, 2004, vol. 53, pp. 330 -637

94.  R. Sałat, S. Osowski, Accurate Fault Location in the Power Transmission Line Using Support Vector Machine Approach, IEEE Trans. on Power Systems, 2004, vol. 19 , pp. 979-986

95.  S. Osowski, L. Tran Hoai, T. Markiewicz, Support Vector Machine based expert system for reliable heart beat recognition, IEEE Trans. on Biomedical Engineering, 2004, vol. 51 , pp. 582-589

96.  L. Tran Hoai, S. Osowski, Integration of multiple classifiers for heart beat recognition, COMPEL, 2005,  pp. 648-661

97.  S. Osowski, Matrix method of sensitivity computation of linear networks, Electronics Letters, 2005, vol. 41, pp. 115-116

98.  K. Brudzewski, S. Osowski, T. Markiewicz, J. Ulaczyk, Support Vector Machine for Recognition of Bio-products in Gasoline, Lecture Notes on Computer Science, (ICANN, Warsaw), vol. 3697, 2005, pp. 899-904

99.  S. Osowski, L. Tran Hoai, T. Markiewicz, Recognition of Heartbeats Using Support Vector Machine Networks – a Comparative Study,  Lecture Notes on Computer Science, (ICANN, Warsaw), vol. 3697, 2005, pp. 637-642

100.                      A. Cichocki, S. Osowski, K. Siwek, Comparisons of prewhitening algorithms of noisy signals, Przegląd Elektrotechniczny, 2005, ss.  22-25

101.                      K. Brudzewski, S. Osowski, T. Markiewicz, J. Ulaczyk, Classification of gasoline with supplement of bio-products by means of an electronic nose and SVM neural network, Sensors and Actuators, 2006, vol. 113, No 1, pp. 135-141

102.                      T. Markiewicz, S. Osowski, W. Kozłowski, J. Patera, Image Processing for Accurate Recognition and Counting of Cells of the Histological Slides, Analytical and Quantitative Cytology and Histology Journal, vol. 28, 2006, pp. 281-292

103.                      K. Brudzewski, J. Ulaczyk, S. Osowski, T. Markiewicz, Chiral behaviour of TGS gas sensors: discrimination of the enantiomers by the electronic nose, Sensors and Actuators  - Chemical, 2007, vol. 114, pp. 493-502

104.                      S. Osowski, K. Garanty, Forecasting of the daily meteorological pollution using wavelets and Support Vector Machine, Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 20, No 6, 2007, pp. 745-755

105.                      S. Osowski, B. Świderski. A. Cichocki, A. Rysz, Epileptic Seizure Characterization by Lyapunov Exponent of EEG Signal, Compel, 2007, vol. 26, pp. 1276-1287

106.                      T. Markiewicz, S. Osowski, B. Mariańska White Blood Cell Automatic Counting System Based on Support Vector Machine, Lecture Notes on Computer Science (ICANNGA), 2007, pp. 373-381

107.                      B. Świderski, S. Osowski, A. Cichocki, A. Rysz, Epileptic Seizure Prediction Using Lyapunov Exponents and Support Vector Machine, Lecture Notes on Computer Science (ICANNGA), 2007, pp. 318-326

108.                       M. Kruk, S. Osowski, R. Koktysz, Segmentation and Characterization of Grandular Ducts in Microscopic Colon Image, Przegląd Elektrotechniczny, (IC CPEE-2007, Wilkasy), 2007, vol. 2007, No 2, pp. 227-230

109.                      B. Świderski, S. Osowski, A. Cichocki, Epileptic Seizure Detection Using Single-Class SVM, Przegląd Elektrotechniczny, (IC CPEE-2007, Wilkasy), 2007, vol. 2007, No 2, pp. 177-180

110.                      K. Siwek, S. Osowski, Electrical power forecasting for small energetic railroad region using SVM, Przegląd Elektrotechniczny, R 83, 11/2007, pp. 6-9

111.                       S. Osowski, T. Markiewicz, L. Tran Hoai, Recognition and classification system of arrhythmia using ensemble of neural networks, Measurements,  vol. 41, 2008, pp. 610-617

112.                      K. Brudzewski, S. Osowski, K. Wolinska, J. Ulaczyk, Smell similarity on the basis of gas sensor array measurements, Sensors and Actuators  - Chemical,  vol. 129, 2008, pp. 643-651

113.                      S. Osowski, K. Brudzewski, T Markiewicz, J. Ulaczyk, Neural methods of calibration of sensors for gas measurements and an aroma identification system, Journal of Sensory Study, 2008, vol. 24, pp. 533-557

114.                      T. Markiewicz, B. Grala, S. Osowski, W. Kozłowski, R. Koktysz, M. Kruk, Cell counting in brain tumor using semi-automatic system, (3rd Int. Conf. Pathology, Barcelona), Virchow’s Archives, 2008, vol. 452 (1), p. 152

115.                      M. Kruk, R. Koktysz, S. Osowski, W. Kozlowski; T. Markiewicz, Automatic recognition of colon cells in inflammatory bowel disease, (3rd Int. Conf. Pathology, Barcelona), Virchow’s Archives, 2008,  vol. 452 (1), p. 195-196

116.                      Kozłowski, C. Jochymski, T. Markiewicz, S. Osowski, R. Koktysz, A. Dąbek, J. Patera, Immunohistochemical and morphometrical evaluation of the neuroendocrine cells and proliferative activity of gastric epithelium in superficial and deep chronic gastritis, Virchow’s Archives, 2008,  vol. 452 (1), p. 216

117.                      T. Markiewicz, S. Osowski, Morphological operations for blood cells extraction from the image of the bone marrow smear, Przegląd Elektrotechniczny, R 84, No 5, 2008, pp. 24-26

118.                      L. Moszczyński, S. Osowski, T. Markiewicz, P. Czyżewski, Klasyfikacja sygnałów w procesie wykrawania blach, Przegląd Elektrotechniczny, R 84, No 5, 2008, pp. 293-296

119.                      T. Markiewicz, P. Wisniewski, S. Osowski, J. Patera, W. Kozlowski, R. Koktysz, Comparative analysis of the methods for accurate recognition of cells in the nuclei staining of the Ki-67 in neuroblastoma and ER/PR status staining in breast cancer , Analytical and Quantitative Cytology and Histology Journal, 2009,  vol. 31, pp. 49-63

120.                      R. Siroić, S. Osowski, T. Markiewicz, K. Siwek, Application of Support Vector Machine and Genetic Algorithm for Improved Blood Cell Recognition, IEEE Trans. Meas. and Instrum., 2009, vol. 58, pp. 2159-2168

121.                       A. Wiliński, S. Osowski, Gene Selection for Cancer Classification, Compel, 2009, vol. 28, pp. 231-241

122.                      B. Swiderski, S. Osowski, A. Cichocki, A. Rysz, Single-class SVM and directed transfer function approach to the localization of the region containing epileptic focus, Neurocomputing, 2009, vol. 72, pp. 1575–1583

123.                      M. Kruk, S. Osowski, R. Koktysz, Recognition and Classification of Colon Cells Applying the Ensemble of Classifiers, Computers in Biology and Medicine, 2009, vol. 39, pp. 156-165

124.                      S. Osowski, K. Siwek, R. Szupiluk, Ensemble Neural Network Approach for Accurate Load Forecasting in the Power System, Applied Mathematics and Computer Science, 2009, Vol.19, No.2, pp. 303-313

125.                       K. Siwek, S. Osowski, Two-stage neural network approach to precise 24-hour load pattern prediction, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI-5572, 2009, pp. 327-336

126.                      A. Wilinski, S. Osowski, K. Siwek, Gene Selection For Cancer Classification Through Ensemble of Methods, Lecture Notes in Computer Science, Kuopio, 2009, LNCS 5495, pp. 507-516

127.                      T. Markiewicz, S. Osowski, System for automatic blood cell recognition in leukemia using Support Vector Machine, Przegląd Elektrotechniczny, 2009, vol. 85, Nr 4, pp. 28-30

128.                      A. Wiliński, S. Osowski, Hierarchical approach to the optimal gene selection for cancer recognition on the basis of microarray gene expression data, Przegląd Elektrotechniczny, 2009, vol. 85, Nr 4, pp. 50-52

129.                      S. Osowski, Sztuczne sieci neuronowe – podstawowe struktury sieciowe i algorytmy uczące, Przegląd Elektrotechniczny, 2009, vol. 85, No 8, ss. 1-8

130.                      K. Siwek, S. Osowski, Prognozowanie obciążeń 24-godzinnych w systemie elektroenergetycznym z użyciem zespołu sieci neuronowych, Przegląd Elektrotechniczny, 2009, vol. 85, No 8, ss. 28-32

131.                      P. Czyżewski, L. Moszczyński, S. Osowski, T. Markiewicz, Ocena stanu stempla w procesie wykrawania, Przegląd Mechaniczny, 2009, vo. LXVIII, z. 11, pp. 30-33

132.                      J. Kurek, S. Osowski, Support Vector Machine for Fault Diagnosis of the Broken Rotor Bars of Squirrel-Cage Induction Motor, Neural Computing and Applications, 2010, vol. 19, No 4, pp. 557-564

133.                      K. Brudzewski, S. Osowski, J. Ulaczyk, Differential electronic nose of two chemo sensor arrays for odor discrimination, Sensors and Actuators – Chemical, 2010, vol. 145, pp.246-249

134.                      M. Kruk, S. Osowski, R. Koktysz, Extraction and parameterization of the glandular ducts in the image of colon in inflammatory bowel diseases – results of experiments, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, vol. 86, No 1, pp. 23-25

135.                      J. Kurek, S. Osowski, Diagnostic feature selection for efficient recognition of different faults of rotor bars in the induction machine, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, vol. 86, No 1, pp. 121-123

136.                      M. Kruk, S. Osowski, R. Koktysz, Segmentacja i parametryzacja struktur histologicznych w obrazach mikroskopowych prostaty dla oceny skali Gleasona, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, Vol. 86, No 5, pp. 5-9

137.                      K. Siwek, S. Osowski, B. Swiderski, L. Mycka, Prediction of power consumption for small power region using indexing approach and neural network, Lecture Notes on Computer Science, LNCS- 6352, 2010, pp. 54-59

2011 - 2020

138.                      T. Markiewicz, B. Grala, W. Kozlowski, S. Osowski, Computer system for cell counting in selected brain tumors at Ki-67 immunohistochemical staining, Analytical and Quantitative Cytology and Histology Journal, 2010, vol. 32, pp. 323-332

139.                      R. Sałat, S. Osowski, Support Vector Machine for soft fault location in electrical circuits. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 2011, vol. 22, pp. 21-31

140.                      S. Osowski, K. Siwek, R. Siroic, Neural System for Heartbeats Recognition Using Genetically Integrated Ensemble of Classifiers, Computers in Biology and Medicine, 2011, vol. 41, pp. 173-180

141.                      K. Siwek, S. Osowski, M. Sowiński, "Neural predictors and wavelet transformation for forecasting the PM10 pollution, COMPEL, 2011, vol. 30, pp. 1376-1388

142.                      K. Siwek, S. Osowski M. Sowiński, Evolving the Ensemble of Predictors Model for Forecasting the Daily Average PM10, International Journal of Environment and Pollution  (IJEP), 2011, vol. 46, pp. 199-21

143.                      K. Siwek, S. Osowski, B. Świderski, Trend elimination of time series of 24-hour load demand in the power system and its application in power forecasting, Przegląd Elektrotechniczny, 2011, vol. 87, ss. 249-253

144.                      J. Kurek, B. Świderski, S. Osowski, Assessment of financial condition of companies using neural networks, Przegląd Elektrotechniczny, 2011, vol. 87, No 5, ss. 88-91

145.                      M. Kruk, S. Osowski, R. Koktysz, Numerical characterization of the images of prostate cancer for recognition of Gleason scale, Przegląd Elektrotechniczny, 2011, vol. 87, No 5, ss. 81-83

146.                      S. Osowski, K. Siwek, Methods of integration of ensemble of neural predictors of time series - comparative analysis, LNCS- 6593, 2011, (ICANNGA’2011), pp. 41-50

147.                      B. Świderski, J. Kurek, S. Osowski, Multistage classification by using logistic regression and neural networks for assessment of financial condition of company, Decision Support Systems, 2012, vol. 52, No 2, pp. 539-547

148.                      K. Brudzewski, S. Osowski, W. Pawłowski, Metal oxide sensor arrays for detection of explosives at sub-parts-per million concentration levels by the differential electronic nose, Sensors and Actuators – Chemical, 2012, vol. 161, No 1, pp. 528-533

149.                      K. Brudzewski , S. Osowski, A. Golembiecka, Differential electronic nose and Support Vector Machine for fast recognition of tobacco, Expert Systems with Applications, 2012, vol. 39, pp. 9886-9891

150.                      S. Osowski, K. Sikorska-Łukasiewicz, PCA transformation and Support Vector Machine for recognition of the noisy images, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, vol. 88, No 3a, pp. 4-7

151.                      K. Siwek, S. Osowski, Improving the accuracy of prediction of PM10 pollution by the wavelet transformation and an ensemble of neural predictors, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2012, vol. 25, No 6, pp. 1246-1258

152.                      K. Brudzewski, S. Osowski, A. Dwulit, Recognition of coffee using differential electronic nose, IEEE Trans. Instrum & Measurements, 2012, Vol. 61, No. 6, pp. 1803-1810

153.                      S. Osowski, Higher order differentiation of network functions using signal flow graphs,Journal of Circuit Theory and Applications, 2012, vol. 40, pp. 975-983

154.                      A. Wiliński, S. Osowski, Ensemble of data mining methods for gene ranking,  Bulletin of the Polish Academy of Sciences, 2012, vol. 60, pp. 461-471

155.                      T. Leś, S. Osowski, M. Kruk, Automatic recognition of industrial tools using artificial intelligence approach, Expert Systems with Applications, 2013, vol. 40, pp. 4777-4784

156.                      S. Osowski, K. Brudzewski, L. Tran Hoai, Modified neuro-fuzzy TSK network and its application in electronic nose calibration, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, 2013, vol. 61, No 3, pp. 675-680

157.                      M. Kruk, S. Osowski, T. Markiewicz, W. Kozlowski, R. Koktysz, J. Slodkowska, B. Swiderski, Nucleolus detection in Fuhrman grading system for application in CCRC, Biomedizinische Technik (current name: Biomedical Engineering/Biomedizinische Technik), accepted, 2013

158.                      K. Siwek, S. Osowski, T. Markiewicz, J. Korytkowski, Analysis of medical data using dimensionality reduction techniques, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, vol. 89, No 2a, pp. 272-276

159.                      M. Kruk M., S. Osowski, W. Kozłowski, R. Koktysz, T. Markiewicz, J. Słodkowska, Computer-assisted Fuhrman grading system for the analysis of clear-cell renal carcinoma: a pilot study, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, vol. 89, No 3a, pp. 268-271

160.                      M. Kruk, B. Świderski, S. Osowski, Box-counting fractal dimension in application torecognition of hypertension through the retinal image analysis, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, vol. 89, No 9, pp. 286-289

161.                      Kruk M., Osowski S., Markiewicz T., Kozlowski W., Koktysz R., Slodkowska J., Swiderski B., Nucleolus detection in Fuhrman grading system for application in CCRC, Biomedical Engineering-Biomedizinische Technik, 2014, vol. 59(1), pp. 79-86, doi: 10.1515/bmt-2013-0053 (IF=1.227)

162.                      Muszyński M., Osowski S., Data mining methods for gene selection on the basis of gene expression arrays, Int. Journal on Applied Mathematics and Computer Science, 2014, vol. 24 (3), pp. 657-668 (IF=1.390)

163.                      Kruk M., Osowski S., Markiewicz T., Slodkowska J., Koktysz R., Kozlowski W., Swiderski B., Computer aproach to recognition of Fuhrman grade of cells in clear-cell renal carcinoma, Analytical and Quantitative Cytology and Histology Journal, 2014, vol. 36, No 3, pp. 147-160 (IF=0.580)

164.                      Osowski S., Siwek K. Grzywacz T., Brudzewski K., Differential electronic nose in on-line dynamic measurements, Metrology and Measurement Systems, 2014, vol. XXI, No 4, pp. 649-662 (IF=0.609)

165.                      Mikołajuk K., Osowski S., Toboła A., Feedback control versus optimization method for voltage harmonic damping, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, vol. 90, No 4,  pp. 239-241.

166.                      Siwek K., Osowski S., Comparison of methods of feature generation
for face recognition, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, vol. 90, No 4, pp. 206-209.

167.                      Leś, T. Markiewicz T., Osowski S., Cichowicz M., Kozłowski W., Automatic evaluation system of FISH images in breast cancer,  Lecture Notes on Computer Science, 2014, vol. LNCS 8509,. pp. 332-339

168.                      Siwek K. Osowski S., Feature selection methods and ensemble of predictors for prediction of air pollution, International Work-Conference on Time Series (ITISE 2014), Granada,  2014, pp. 1-7

169.                      Latkowski T., Osowski S., Feature selection methods in application to gene expression: autism data, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, vol. 90, No 8, pp. 199-204

170.                      Ciechulski T., Osowski S., Badanie jakości predykcji obciążeń elektroenergetycznych za pomocą sieci neuronowych SVM, RBF i MLP, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, vol. 90, No 8, pp. 148-151

171.                      Swiderski B., Osowski S., Kruk M., Kurek J., Texture characterization based on the Kolmogorov-Smirnov distance, Expert Systems with Applications, 2015, vol. 42(1), pp. 503-509 (IF=1.965)

172.                      Latkowski T., Osowski S.,  Data mining for feature selection in gene expression autism data, Expert Systems with Applications, 2015, vol. 42(2), pp. 864-872 (IF=1.965)

173.                      Latkowski T., Osowski S., Computerized system for recognition of autism on the basis of gene expression microarray data, Computers in Biology and Medicine, vol. 56, pp. 82-88,  2015 (IF=1.475)

174.                      Markiewicz T., Dziekiewicz M., Osowski S., Boguslawska-Walecka R., Kozlowski W., Maruszynski M., Computerized system for quantitative assessment of atherosclerotic plaques in the femoral and iliac arteries visualized by multi-slice computed tomography, IEEE Trans. Biomedical Engineering, Vol. 62,   No 6   pp.1490-1502,  2015 (IF=2.233)

175.                      Markiewicz T., Dziekiewicz ., Osowski S., Maruszynski M., Boguslawska-Walecka R., W. Kozlowski, Thresholding techniques for segmentation of atherosclerotic plaque and lumen areas in vascular arteries, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Vol. 63, No 1, pp. 269-280,    2015 (IF=1.000)

176.                      Kruk M., Kozera R., Osowski S., Trzciński P., Sas Paszt L., Sumorok B., Borkowski B., Computerized classification system for the identification of soil  microorganisms, Intern. Journal Applied Mathematics & Information Sciences, 2016 (IF=1.232)

177.                      Kruk M., Świderski B., Osowski S., Kurek J., Słowińska M., Walecka I., Melanoma recognition using extended set of descriptors and classifiers, Eurasip Journal on Image and Video Processing, vol. 43, pp. 1-10,  2015, DOI 10.1186/s13640-015-0099-9 (IF=0.74)

178.                      B. Swiderski, S. Osowski, M. Kruk, W. Barhoumi, Aggregation of Classifiers Ensemble Using Local Discriminatory Power and Quantiles, Expert Systems with Applications, 2016, vol. 46, pp. 316-323 (IF=2.24)

179.                       

 

Conference proceedings (selected papers)

1.      Cichocki A., Osowski S., Analog simulation of the transfer function matrix, MEDA Seminar, Praha, 1976

2.      Cichocki A., Osowski S.,Filipowicz S., Mikołajuk K., Trzaska Z., Analog simulation of the power transmission line, MEDA Seminar, Praha, 1976

3.      Cichocki A., Osowski S., Synthesis of any transfer function, ECCTD, Genova, 1976

4.      Cichocki A., Osowski S., N-port RC network synthesis using minimum number grounded capacitors, SSCT-77, Praha

5.      Cichocki A., Osowski S., Simulation of any transfer function using multiple VCVS, IEEE Symp. CAS, 1978, N.Y.

6.      Cichocki A., Osowski S., Some classes of eqivalent transformations of active ladder networks, ECCTD, Lausanne, 1978

7.      Cichocki A., Osowski S., Resistive N-port network synthesis using op-amps, Proc. IEEE Symp. CAS, Tokyo, 1979

8.      Osowski S., State space transfer function realization using 2 op-amps, III Conf. on Electronic Circuits, Praha, 1979

9.      Osowski S., Multiinput and multioutput IIR digital system realization, EUSIPCO, 1980, Lausanne

10.  Osowski S., Active R realization of N-port networks, 1981 IEEE Symp. CAS, Chicago, 1981

11.  Osowski S., Minimal realization of 2-port parameters, ECCTD, Haque, 1981, pp 967 -971

12.  Osowski S., Multiport inverter and converter approach to the synthesis of transfer function matrices, ECCTD, Haque, 1981, pp. 1047 - 1051

13.  Osowski S., Nonlinear function simulation using X2 controlled elements, Proc. Int. AMSE Conf. Modeling and Simulation, Lyon, 1981

14.  Filipowicz F., Cichocki A., Osowski S., Nonlinear function simulation using absolute value devices, Proc. Int. AMSE Conf. Modeling and Simulation, Lyon, 1981

15.  Osowski S., Analysis of grounded n-port networks by using short circuit admittance matrix approach, IEEE Symp. CAS, Rome ,1982, pp.647 -650

16.  Osowski S., Nonlinear resistive network synthesis using minimum number of grounded voltage or current controlled conductors, IEEE Symp. CAS, Rome, 1982, pp.305 - 308

17.  Osowski S., The matrix partial fraction approach to the synthesis of multiport networks, SSCT, Praha, 1982

18.  Osowski S., Analysis of multiple frequency generation techniques by using Chebyshev polynomials, Proc. Int. AMSE Conf. Modeling and Simulation, Paris, 1982, pp.27 -29

19.  Cichocki A., Filipowicz F., Osowski S., The multidimensional piecewise linear function simulation, Proc. Int. Conf. Modeling and Simulation, Paris, 1982, pp. 20 - 23

20.  Osowski S., Realization of N-port network using SVD, ECCTD Stuttgart, 1983, pp. 210- 212

21.  Osowski S., New approach to the conductance matrix realization, Proc. IEEE Symp. CAS, Montreal, 1984, pp.1506 -1509

22.  Osowski S., State space approach to the modeling of 2-D multiport network function, ECCTD, Praha, 1985, pp. 443- 446

23.  Osowski S., Explicit formulas for the sensitivity of tridiagonal systems, II Int. Symp. on Orthogonal Polynomials, Segovia, 1986

24.  Osowski S., Canonical modelling of nonlinear devices through circuit optimization, Proc. 1988 IEEE Symp. on CAS, Helsinki, pp.2711 -2714

25.  Osowski S., Computer modeling of hysteresis loop, III Int. Symp. "Computer at the University", Cavtat, Yugoslavia, 1988, pp. 6.12.1 -6.12.6

26.  Osowski S., Cichocki A., Automatic design of linear SC circuits, Int. Symp. on Network Theory, Zagreb, 1989

27.  Osowski S., Electrical circuit optimization using standard network analysers, Proc. IEEE Symp. CAS, New Orleans, 1990, pp. 1854 -1857

28.  Osowski S., Neural networks in minimax programming, Cellular Neural Networks and Applications, Budapest 1990.

29.  Osowski S., Neural networks in solving linear complementarity problems, ECCTD, Copenhagen, 1991, pp. 441 - 450

30.  Osowski S., Adaptive neural modeling systems, ECCTD,Copenhagen, 1991, pp. 477 - 486

31.  Osowski S., Signal flow graph approach to the learning rule of neural networks, Workshop on Massively Parallel Computations, Leysin, 9-11 March, 1992, pp. 13-24

32.  Osowski S., Matlab toolbox for teaching circuit theory - formulation of circuit equations, World Conference on Eng. Education, Portsmouth, 1992

33.  Osowski S., Nonlinear adaptive interference cancelling using neural networks, ECCTD, Davos, 1993, pp. 459 - 464

34.  Osowski S., Gradient and hessian determination using SFG, ECCTD, Davos, 1993, pp. 391 - 396

35.  Osowski S., Electrical circuits toolbox for Matlab, Int. Matlab Conference, Mass., 1993, USA, pp. 1 - 10

36.  Osowski S., Fast learning algorithms for feedforward multilayer neural networks, IEEE 1994 IMACS Int. Symp. Signal Processing and Neural Networks, Lille, 1994, pp. 27 - 30

37.  Osowski S., Vu Quang T., Multilayer neural network structure as Volterra filter, IEEE Int. Symp. on CAS, London, 1994, pp. VI.253-256

38.  Osowski S., Stodolski M., Bojarczak P., Efficient supervised learning of multilayer feedforward neural networks, IEEE Int. Symp. on Speech, Image Processing and Neural networks, Hongkong, 1994

39.  Osowski S., Bojarczak P., Deconvolution and separation of signals using neural networks, 1995 IEEE Workshop on Nonlinear Signals and Image Processing, Neos Marmara, 1995, Greece

40.  Osowski S., Bojarczak P., Interpolating neural networks and their applications, ECCTD, Istanbul, 1995

41.  Osowski S., Waszczuk R., Bojarczak P., Image compression using feedforward neural networks - hierarchical approach, IWANN, 1995, Malaga

42.  Osowski S., Cichocki A., Application of SFG in learning algorithms of neural networks, Neural networks for Identification, Control, Robotics and Signal Image Processing, (NICROSP), 1996, Venice, pp. 75 - 84

43.  Osowski S., Cichocki A., SFG approach to the sensitivity determination of dynamic recurrent systems, World Congress on Neural Networks, San Diego, 1996, pp. 256-259

44.  Osowski S., Sieci neuronowe i logika rozmyta, MWK'97, Zegrze, 1997, ss. 49 - 90, (artykuł monograficzny)

45.  Osowski S., Majkowski A., Cichocki A., Robust PCA neural networks for random noise reduction of the data, 1977 Int. Conf. on Acoustic, Speech and Signal Processing, Munich, 1997, pp. 3397 - 3400

46.  Do Dingh Nghia, Osowski S., Shape recognition using FFT preprocessing and neural network, Intern. Symp. on Theoretical Electrical Engineering, ISTET'97, Palermo, 1997, pp. 228-231

47.  Osowski S., Łobos T., Location of remote harmonics in a power system using SVD, 15 IMACS World Congress, Berlin, 1997, pp. 409-412

48.  Osowski S., Tran Hoai Linh, Signal flow graphs in application to recurrent neural networks learning, ECCTD, Budapest, 1997, pp. 1092-1097

49.  Osowski S., Dębowski W., Global optimization of electrical networks - comparative study, ECCTD, Budapest, 1997

50.  Osowski S., K. Siwek, Selforganizing neural networks for short term load forecasting in power system, Engineering Applications of Neural Networks (EANN), Gibraltar, 1998, pp. 253-256

51.  Osowski S., K. Siwek, Selforganizing neural network for fault location in electrical circuits, ICECS, Lisboa, 1998, pp. 265 - 268

52.  T. Łobos, T. Kozina, Osowski S, Detection of remote harmonics using SVD, 8th Int. Conf. On Harmonics and Quality of Power, Athens, Greece, 1998, pp. 1136 - 1140

53.  Osowski S., K. Brudzewski, The hybrid neural network for gas analysis measuring system, IMTC99 Venice, 1999, pp. 440-445

54.  Osowski S., Sieci neuronowe w metrologii i w przetwarzaniu sygnałów, IV Szkoła Konferencja "Metrologia Wspomagana Komputerowo" (MWK99), 1999, ss. 89 - 118 (monograficzny referat zaproszony)

55.  Osowski S., Współczesne kierunki rozwoju sieci neuronowych, SPETO, 1999 (monograficzny referat zaproszony), ss. 25 - 35

56.  Osowski S., K. Siwek, The selforganizing neural network approach to load forecasting in the power system, IJCNN, Washington, 1999

57.  Osowski S., A. Majkowski, Wavelet transform approach to the detection of the breaking point of the transient signal in the circuit, ICECS, Paphos, Cyprus, 1999

58.  Osowski S., Tran Hoai Linh, K. Siwek, Selforganizing neural networks versus neurofuzzy networks, ECCTD, Stressa - Torino, 1999, pp. 527-530

59.  Osowski S., Tran Hoai Linh, Classical and fuzzy neural networks for classification, ISTET, Magdeburg, 1999, pp. 261-265

60.  Osowski S. ,Tran Hoai Linh, Signal processing using neurofuzzy networks, Ukrainian-Polish Workshop, Ałuszta, 1999, pp. 67-73

61.  Osowski S., Tran Hoai Linh, Fuzzy clustering network for classification of ECG beats, IJCNN, Como, 2000, pp. 619-623

62.  Osowski S., Sałat R., Fault location in transmission line using selforganizing neural network, World Congress on Computers - Signal Processing Conference, Peking, pp. 1585-1588, 2000

63.  Osowski S., Do Dinh Nghia, Neural networks for classification of 2-d patterns, World Congress on Computers - Signal Processing Conference, Peking, 2000, pp.1568-1571

64.  Osowski S., Moszczyński L., Tran Hoai L., Higher order statistics and neurofuzzy networks in ECG rhythm recognition and classification, Ukrainian-Polish Workshop, Solina, 2000, pp. 142-146

65.  Osowski S., Siwek K., Short term load forecasting in the power system using neural networks, Int. Scientific Conf. "Energy savings in electrical engineering", Warsaw, 2001

66.   Osowski S., L. Tran Hoai,  Neuro-fuzzy TSK network for gas measurements, ISTET, 2001, Linz, pp. 31-36

67.   Osowski S., Salat R., Self-organizing neural network for fault location in electrical circuits, ECCTD 2001, Helsinki, vol. III, pp. 293-296

68.  K. Siwek, Osowski S., Regularization of neural networks for improved load forecasting in power system, ICECS, Malta, 2001, pp. 1255-1258

69.  Osowski S., K. Siwek, L. Tran Hoai, Short term load forecasting using neural networks, III Ukrainian-Polish Workshop, Aluszta, Krym 2001, pp. 72-77

70.   Osowski S., Siwek K., Tran Hoai L., Peak load prediction in the power system using neural networks, Int. Conf. in Signals and Electronic Systems,  Łódź, 2001

71.  S. Osowski, L. Tran Hoai, Integration of neural networks for reliable classification, ISTET’03, 2003, Warsaw, pp.  49-52

72.  R. Sałat, S. Osowski, K. Siwek, PCA transformation for feature selection at the diagnosis of electrical circuits, ISTET’03, 2003, Warsaw, pp. 105-108

73.  R. Sałat, S. Osowski, Analog filter diagnosis using Support Vector Machine, ECCTD’03, Krakow, 2003, pp. III 421-424

74.  S. Osowski, R. Sałat, K. Siwek, Detection of switching events in the circuits using wavelet decomposition, ECCTD’03, Krakow, 2003, pp. I 121-124

    1. Markiewicz, S. Osowski, L. Moszczyński, Myelogenous leukemia cell image preprocessing for feature generation, V Int. Workshop “Computational Methods in Electrical Engineering, Jazłowiec, Ukraina, 2003, ss. 70-73
    2. S. Osowski, K. Siwek, T. Markiewicz, MLP and SVM Networks – a Comparative Study, IEEE Int. Conf. NORSIG, 2004, Helsinki, pp. 37-41
    3. S. Osowski, L. Tran Hoai, Analysis of features for efficient ECG signal classification, IEEE Int. Joint Conf. Neural networks (IJCNN), Budapest, 2004, pp. 2443-2448
    4. S. Osowski, T. Markiewicz, B. Mariańska, L. Moszczyński, Feature generation for the cell image recognition of myelogenous leukemia, IEEE Int. Conf. EUSIPCO, Vienna, 2004, pp. 753-756
    5. S. Osowski, K. Siwek, T. Markiewicz, Comparative analysis of learning algorithms of MLP network, Int. Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory  (SPETO), 2004, pp. 465-468
    6.  A. Cichocki, S. Osowski, K. Siwek, Prewhitening Algorithms of Signals in the Presence of White Noise, VI Int. Conf. Computational Methods in Electrical Engineering, Zakopane, 2004, pp. 205 - 208
    7. B. Świderski, S. Osowski, A. Rysz, Recognition of Epileptic Activity on the Basis of EEG Using Support Vector Machines, VI Int. Conf. Computational Methods in Electrical Engineering, Zakopane, 2004, pp. 54 - 57
    8. R. Siroić, S. Osowski, The Analysis of the Evolutionary Algorithms for Network Synthesis, VI Int. Conf. Computational Methods in Electrical Engineering, Zakopane, 2004, pp. 38 – 41
    9. R. Sałat, S. Osowski, Support vector machine approach to the fault location in power transmission line, Int. Conference on Signals and Electronic Systems (ICSES), Poznań, 2004, pp. 397 – 400
    10. T. Markiewicz, S. Osowski, B. Mariańska, L. Moszczyński, Automatic Recognition of the Blood Cells of Myelogenous Leukemia Using SVM , IJCNN Montreal, 2005, pp. 2496-2501
    11. T. Markiewicz, S.  Osowski, OLS Versus SVM Approach to Learning of RBF Networks, IJCNN Montreal, 2005, pp. 1051-1056
    12.  K. Siwek, S. Osowski, R. Szupiluk, P. Wojewnik, T. Ząbkowski, Blind Source Separation for Improved Load Forecasting in the Power System, IEEE Conf. ECCTD 2005, Cork
    13. B. Świderski, S. Osowski, A. Rysz, Lyapunov Exponent of EEG Signal for Epileptic Seizure Characterization, IEEE Conf. ECCTD 2005, Cork
    14. K. Siwek, S. Osowski, J. Kurek, Ensemble neural network approach to the load forecasting in the power system, Int. IEEE Conf. ISTET, Lwów, 2005, pp.  380-383
    15. S. Osowski, R. Szczepański, R. Siroić, Algorytmy genetyczne i ewolucyjne w syntezie filtrów analogowych, Int. Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory  (SPETO), 2005, pp. 355-358
    16. S. Osowski, T. Markiewicz, R. Sałat, Parametric fault location of electrical circuit using Support Vector Machine, IMEKO, Rio de Janeiro, 2006, str. 342-347
    17. S. Osowski, K. Garanty, Wavelets and Support Vector Machine for Forecasting the Meteorological Pollution, NORSIG, Reykjavik, 2006, pp. 158 – 161
    18. K. Siwek, S. Osowski, P. Majka, A. Wołosz, R. Siroić, Analiza cech diagnostycznych przy zastosowaniu algorytmów genetycznych, SPETO, 2006, ss. 565-568
    19. J. Kurek, A. Biernat, S. Osowski, T. Markiewicz, Diagnosis of Induction Motor Using Support Vector Machine, VII CPEE, Odessa, 2006, pp. 98-101
    20.  S. Osowski, K. Garanty, K. Siwek, 24-Hour Load Forecasting Using Wavelets and Support Vector Machine, International Conference on Signals and Electronic Systems ICSES'06, 17-20.09.2006, Łódź, POLAND, pp. 645-648.
    21. R. Siroić, S. Osowski, T. Markiewicz, K. Siwek, Support Vector Machine and Genetic Algorithm for Efficient Blood Cell Recognition, IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference (IMTC), Warsaw, Poland, 2007
    22. K. Siwek, S. Osowski, Short Term Load Forecasting Model in the Power System Using Ensemble of Predictors, IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference (IMTC), Warsaw, Poland, 2007
    23. M. Kruk, S. Osowski, R. Koktysz, Recognition of Colon Cells Using Ensemble of Classifiers, IJCNN, Orlando, 2007
    24. B. Świderski, S. Osowski, A. Cichocki, A. Rysz, Single-Class SVM Classifier for Localization of Epileptic Focus on the Basis of EEG, IEEE World Congress on Computational Intelligence, Hong Kong, June 1-6, 2008, pp. 1-6
    25. K. Siwek, S. Osowski, Ensemble of Neural Predictors for Forecasting the Meteorological Pollution, IEEE World Congress on Computational Intelligence, Hong Kong, June 1-6, 2008, pp. 1-6
    26.  T. Markiewicz, S. Osowski, C. Jochymski, J. Narbutt, W. Kozlowski, Application of SVM for cell recognition in BCC skin pathology, European Symposium of Artificial Neural Networks (ESANN), Brugges, 2009, pp. 349-354
    27. S. Osowski, R. Siroic, K. Siwek, Genetic Algorithm for Integration of Ensemble of Classifiers in Arrhythmia Recognition, IMTC, Singapore, 2009
    28. K. Siwek, S. Osowski, K. Garanty, M. Sowinski, Ensemble of Predictors for Forecasting the PM10 Pollution, International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET), Lubeck, 2009 (invited paper)
    29.  K. Siwek, S. Osowski, M. Sowiński, Neural predictor ensemble for accurate forecasting of PM10 pollution, IJCNN, 2010, Barcelona, pp. 1-7

 

 

Supervision of Ph. D. dissertations

104.                      Than Vu Quang, "Sieci neuronowe w zastosowaniu do estymacji parametrów sygnałów harmonicznych oraz adaptacyjnego przetwarzania sygnałów", POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 1993

105.                      Piotr Bojarczak, "Efektywne algorytmy i metody uczenia jednokierunkowych sieci neuronowych wielowarstwowych", POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 1994

106.                      Dariusz Rzesiowski, "Neuronowe metody kwantyzacji wektorowej w zastosowaniu do kompresji obrazów", POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 1996

107.                      Andrzej Majkowski, "Zastosowanie transformaty falkowej i obliczeń neuronowych w kompresji sygnałów", POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 2000

108.                      Tran Hoai Linh, "Sieci neuronowe rozmyte w rozwiązaniu zadań klasyfikacji i estymacji", POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 2000

109.                      Krzysztof Kwiatos, "Pomiar i analiza drżeń kończyn człowieka", WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, 2000

110.                      Jacek Jakubowski, "Zastosowanie statystyk wyższych rzędów w charakterystyce sygnałów pochodzących od drżeń kończyn człowieka". WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, 2000

111.                      Do Dinh Nghia, "Sieci neuronowe w zastosowaniu do rozpoznawania i klasyfikacji wzorców dwuwymiarowych", POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 2000

112.                      Krzysztof Siwek, "Prognozowanie obciążeń w systemie elektroenergetycznym przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych", POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 2001

113.                      Robert Sałat, "Zastosowanie sieci neuronowych do diagnostyki układów elektrycznych i elektroenergetycznych", POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 2002

114.                      Tomasz Markiewicz, "Sieci neuronowe SVM w zastosowaniu do klasyfikacji obrazów komórek szpiku kostnego", POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 2006

115.                      B. Świderski, "Przetwarzanie sygnałów EEG dla potrzeb diagnostyki epilepsji", POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 2007

116.                      A. Wiliński, "Wybrane metody eksploracji cech diagnostycznych w analizie aktywności ekspresji genów", POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 2008

117.                      M. Kruk, "Automatyczny system rozpoznawania komórek na podstawie obrazu mikroskopowego wybranej tkanki ludzkiej dla potrzeb diagnostyki medycznej", POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 2008

118.                      J. Kurek, "Diagnostyka uszkodzeń prętów klatki maszyny asynchronicznej z zastosowaniem sieci neuronowych", POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 2008

119.                      R. Siroic, "Algorytmy genetyczne i sieci neuronowe w zagadnieniach selekcji najważniejszych elementów informacji zawartych w danych pomiarowych", POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 2009

120.                      T. Latkowski, Metody eksploracji danych dla selekcji cech diagnostycznych z mikromacierzy ekspresji genów, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, 2016